ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล นำโดยคณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ รวมจำนวน 50 คน ร่วมในพระราชพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์