ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY 1 &2 ) ภาคฤดูร้อน สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560

กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระสำหรับภาคฤดูร้อน สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาค 11 มิ.ย./ปิดภาค 5 ส.ค.61) ในกำหนดการทำการค้นคว้าอิสระฯ หน้าที่ 3/7 ด้านล่างนี้

หมายเหตุ

1. นักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการขอสอบ และการส่งผลงานในเอกสารแนวปฏิบัติในการทำงานการค้นคว้าอิสระวิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) และวิชา ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2) และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ ลิงก์ไปยัง Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ

2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ ลิงก์ไปยัง คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์