ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลาประมาณตั้งแต่ 9.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อมุ่งให้เกิดความตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติตนเพื่อการดำรงชีวิต ให้เป็นผู้มีความเสียสละประกอบคุณงามความดีต่อเพื่อนมนุษย์และพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้เดินทางไปบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช สำหรับวิทยาเขตศูนย์รังสิต คณะฯได้เดินทางไปบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์