ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มรายวิชา (ช่วงเพิ่ม - ถอน) ภาค 1/2560 (24-27ก.ค.60)

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการจดทะเบียนเรียน และได้ยื่นคำร้องกับคณะฯ ไว้นั้น (วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบเอกสาร

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเข้าไปดำเนินการจดทะเบียนเรียนในช่วงล่าช้าเพิ่ม-ถอน (ตามปฏิทินของสำนักงานทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560

**หากนักศึกษาไม่ดำเนินการกดยื่นยันตามสิทธิ คณะฯ จะไม่รับเพิ่มวิชานั้นๆ

***นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศติดต่อชั้น 1 อาคารวาย รังสิต หรือเบอร์ 02-6965981

****รายวิชาที่เปิดรับเพิ่มสามารถเข้าไปจดทะเบียนได้เลยในช่วงเพิ่ม-ถอน (ไม่ต้องยื่นคำร้อง)

***หมายเหตุ หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรียน เช่น เข้าระบบไม่ได้ วิชาได้รับโควตาแล้วแต่เงื่อนไขไม่ผ่าน หรื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาทันทีค่ะ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์