ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “Factors influencing a firm’s decision to conduct remanufacturing insight in developing country: the case study of Thailand” โดย Jirapan Chaowanapong


เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Factors influencing a firm’s decision to conduct remanufacturing insight in developing country: the case study of Thailand” โดย Jirapan Chaowanapong, The Head of Corporate Strategy, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์เข้าร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์