ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์