ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 1) ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ :

1. กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะเศรษฐศาสตร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง (จะฝึกซ้อมย่อยคณะในช่วงวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560)

2. กำหนดการฝึกซ้อมรวมของมหาวิทยาลัย :วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (หอประชุมใหญ่ มธ.)

3. กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ของมหาวิทยาลัย :วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (หอประชุมใหญ่ มธ.)

4. กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) : วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 60)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์