ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร และผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรี B.E.เข้าร่วมงาน Amartya Sen Lecture Series


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร และผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาคไทย และภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน Amartya Sen Lecture Series และฟังการเสวนาในหัวข้อ Globalisation, Inequality, and Thailand 4.0 โดย H.E. Angel Gurría, Secretary-General of the OECD ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์