ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ได้ติดต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) ให้แก่บุคลากรของคณะฯ


เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ติดต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดการระบาดของโรค และสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของคณะฯ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์