ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัยในงานสัมมนา >>ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัยในงานสัมมนาเรื่อง

The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand

โดย อาจารย์ ธันย์ชนก นันทกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และงานสัมมนาเรื่อง:

Foreign Workers in Thai Manufacturing:Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages

โดย คุณภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร, โครงการเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.

ห้อง 424 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

  • ----------------

    สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/Uqsfpi  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์