ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House ครั้งที่ 2: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมงานแนะนำหลักสูตร และฟังการเสวนาเรื่อง “ความเสี่ยงทางการเงิน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่: >CLICK ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่

*ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.

หมายเหตุ :

1. กิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. การนำรถยนต์เข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจ้นทร์) นั้น อนุญาตเฉพาะผู้มีสติกเกอร์เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร.02-613-2423, 02-613-2479

Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website : www.econ.tu.ac.th/mbe

Facebook: mbethammasat© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์