ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ ภาค 1/2560

-กรณีนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติและมีรายชื่อตามประกาศ รอบที่ 1 ให้ทำการติดต่อรับใบชำระเงินที่สำนักทะเบียนฯ ( คุณพิณณลิณย์ ) ภายในวันที่ 11-15 ก.ย.60 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจดทะเบียนรายวิชานั้นๆ

  • กรณีนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติและมีรายชื่อตามประกาศ รอบที่ 2 ให้นักศึกษารอฟังประกาศเพื่อไปติดต่อที่สำนักทะเบียนขอรับเอกสาร และชำระเงินต่อไป

  • กรณีนักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ทำการติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ช่อง 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์