ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย รอบที่ 1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.admissions.econ.tu.ac.th© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์