ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1 (Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 นี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.admissions.econ.tu.ac.th© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์