ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมงานพิธีไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดยรศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ รวมไปถึงนักศึกษาของคณะฯเข้าร่วมพิธีไหว้ครู จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ณ อาคารยิมเนเซียม 5 และ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งภายในงานมีนักศึกษาของคณะฯได้รับรางวัล ได้แก่

1. นายกาจบัณฑิต บัณิตสกุลพร ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี

2. นางสาวพิมพ์ชนก โฮว ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

และ 3. นางสาวพิชญา หลิวจันทร์พัฒนา ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559เช่นกัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์