ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.จัดงานเลี้ยงเกษียณเพื่ออำลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกจากราชการ ประจำปี 2560


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ เพื่ออำลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวน 6 ท่าน

1. ศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง (อาจารย์)

2. รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ (อาจารย์)

3. รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ (อาจารย์)

4. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย (อาจารย์)

5. นายกำพล อมรวุฒิพิพัฒน์ (เจ้าหน้าที่)

6. นางสุญาณี กังวาฬวงษ์ (เจ้าหน้าที่)

และมีผู้ลาออกจากราชการ 1 ท่าน ได้แก่

1.รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (อาจารย์)

ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิตเดินทางมาเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์