ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประชาคมเศรษฐศาสตร์ มธ. เตรียมตัวพบกับ งาน COBWEB Econ-TU Party 2017


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน COBWEB Econ-TU Party ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเดือน บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับรายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์