ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22): วันที่ 12 ตุลาคม 60 ถึงวันที่ 18 มกราคม 61

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22): วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561

(1) ดูรายละเอียด ขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ในประกาศฯ ด้านล่างนี้

(2) Download แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ >CLICK เพื่อ Download ใบสมัครสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561

(3) ลงทะเบียนยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ > CLICK เพื่อ ยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก MBE

(4) ปิดทำการ : เดือนตุลาคม 60 วันที่ 13,15,21,23-29, เดือนพฤศจิกายน 60 วันที่ 25-26, เดือนธันวาคม วันที่ 1-2,5,10,11,31, เดือนมกราคม 61 วันที่ 1-2

(5) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-613-2423, 02-6132479 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น./วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.กรณีวันเสาร์อาทิตย์ อาจไม่มีจนท.รับสายเนื่องจากปฏิบัติงานการเรียนการสอน สามารถโทรติดต่อได้ที่ 089-763-9236 เฉพาะเวลาทำการ)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์