ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ครั้งที่ 2 และร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ความเสี่ยงทางการเงิน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ครั้งที่ 2 และร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ความเสี่ยงทางการเงิน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  • ----------

    สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://bit.ly/2xrswEk  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์