ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “B.E. Thammasat Open House 2018” งานแนะแนวข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “B.E. Thammasat Open House 2018” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อรับฟังข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท (Sofitel Bangkok Sukhumvit) ห้องบอลรูม 1-2

  • -----------------

    สามารถสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ได้ที่ http://bit.ly/2g458VX

    ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์