ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ประกาศ ** ระบบ Academic Plan เปิดระบบให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อเลือกผู้สอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ได้วางแผนการศึกษา ภาค 2ปีการศึกษา 2560 ในระบบแล้ว สามารถเข้าไปเลือกผู้สอนรายวิชาต่างๆ ตามตารางการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้ ระบบจะเปิดตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 ถึงวันอังคารที่ 31 พฤศจิกายน 2560 หากนักศึกษาไม่เข้าไปเลือก ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ และนักศึกษาไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้อีก

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์