ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
เชิญรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี่ งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) เรื่อง “แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) เรื่อง “แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย” ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

**สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ตามเอกสารแนบด้านล่าง**

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ไม่ทัน ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

หรือ เชิญรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี่ >> https://youtu.be/MDdEJz4Gb-8

กำหนดการ

12.30 น. – ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

13.30 น. - เปิดงานเสวนา

13.45 น. - เสวนา โครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) เรื่อง “แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย”

ผู้ร่วมเสวนา

1) ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ - อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) คุณเจน นำชัยศิริ - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3) ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ - สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว - อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00 น. - เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น

16.00 น. - ปิดงานเสวนา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์