ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯจัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคภาษาไทยของคณะ


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯได้จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคภาษาไทยของคณะฯ ณ ห้องประชุม อาคารวาย มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสัญญาระดับคณะฯ รับฟังรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ที่่เคยไปแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ และรับทราบขั้นตอนการเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมโครงการ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์