ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ประกาศผล PT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 2/2560

ประกาศผล PT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 2/2560

หมายเหตุ : หากนักศึกษารายใดได้โควตาซ้ำซ้อนกับ ภาค 1/2560 ให้มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ ช่อง 1 ชั้น 1 งานบริการการศึกษา อาคารตัววาย คณะเศรษฐศาสตร์นะคะ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์