ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาเรื่อง "Critical Evaluation of the New Theory Agriculture: Some Reflections from Case Studies" โดย ดร.นรชิต จิรสัทธรรม


เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560​ เวลา 13.30 - 15.30 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "Critical Evaluation of the New Theory Agriculture: Some Reflections from Case Studies" โดย ดร.นรชิต จิรสัทธรรม จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์