ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ประกาศผลการขอโควตารายวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาในระบบ Academic Plan และยื่นคำร้องขอโควตาไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ทางโครงการปริญญาตรีได้จัด section เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลโควต้า ตามไฟล์ที่แนบ และให้นักศึกษาตรวจสอบผลโควตาในเวปสำนักทะเบียนอีกครั้ง

กรณีนักศึกษามีปัญหาผลโควตาไม่ตรงกัน หรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อ โครงการปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1

👉 จดทะเบียนรายวิชา และชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2/2560 !!

💻 จดทะเบียนผ่าน > www.reg.tu.ac.th

พี่ใหญ่ รหัส 54-57 จดทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 20 - 22 พ.ย. 60

พี่สอง รหัส 58 จดทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 21 - 23 พ.ย. 60

น้องสาม รหัส 59 จดทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 22 - 24 พ.ย. 60

น้องเล็ก รหัส 60 จดทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 23 - 25 พ.ย. 60

🕘 สามารถเริ่มจดทะเบียนได้ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 พ.ย. 60 และจะสิ้นสุดการจดทะเบียน เวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 พ.ย. 60

อ้างอิง การศึกษาชั้นปริญญาตรี : http://web.reg.tu.ac.th/…/_5_student/calendar/60calen_01.pdf© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์