ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมงาน COBWEB: Econ-TU Party 2017


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงาน “Cobweb Econ Party 2017: เศรษฐศาสตร์สานสายใย ใกล้กันมากขึ้น” เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ อาจารย์-นักศึกษา-เจ้าหน้าที่ของคณะฯทั้งสองวิทยาเขต ณ อาคารเดือน บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ Walk Rally, พบปะศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน, การแสดงดนตรีของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ (ดนตรีไทย+ร้องเพลง), การมอบรางวัลแก่นักกิจกรรมดีเด่นและเกียรติบัตรแก่ทุกกลุ่มกิจกรรม, การแสดง/ดนตรี นักศึกษาโครงการ BE และการแสดง/ดนตรี นักศึกษาภาคภาษาไทย (Econ Band) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์-นักศึกษา-เจ้าหน้าที่ของคณะฯเข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างคับคั่ง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์