ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาเรื่อง Examining the Geographical Spillover of Industrial and Commercial Activities on Residential Expansion in Thailand: An Application of Spatial Econometrics and Satellite Data


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาเรื่อง "Examining the Geographical Spillover of Industrial and Commercial Activities on Residential Expansion in Thailand: An Application of Spatial Econometrics and Satellite Data" โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 304 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทคัดย่อตามไฟล์แนบด้านล่าง

---------------------------------------------------

**งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์