ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) เรื่อง “แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย”


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) เรื่อง “แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย” ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้

1) ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ - อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) คุณเจน นำชัยศิริ - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3) ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ - สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว - อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน อาจารย์และนักศึกษาจากต่างสถาบัน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังกันอย่างคับคั่ง

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโองานเสวนาย้อนหลังได้ที่นี่ >>https://youtu.be/ASCtPF7LM40© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์