ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯจัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (ฺBE)


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯได้จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (ฺBE) ของคณะฯ ณ ห้องบรรยาย 302 ตึกคณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสัญญาระดับคณะฯ รับฟังรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ที่่เคยไปแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ และรับทราบขั้นตอนการเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมโครงการ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์