ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าฟัง Berkeley Summer Session เพื่อแนะแนวเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ Berkeley Summer 2018


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าฟัง Berkeley Summer Session เพื่อแนะแนวตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ Berkeley Summer 2018 โดยกำหนดจัด 2 ครั้ง


1) วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น.

ณ ห้อง 424Y ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต


2) วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น.

ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิฑูรย์ ชั้น 7 ตึกเอนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

*สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง*

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์