ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมงานฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์