ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ และศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ ในโอกาสได้รับรางวัล ‘ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560’


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในโอกาสได้รับรางวัล ‘ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560’ จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์