ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ "Vietnam Structural Transformation: the Roles of Local Institutions on Nonfarm Businessess"


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ "Vietnam Structural Transformation: the Roles of Local Institutions on Nonfarm Businessess" โดย อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)

---------------------------------------------------

**งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์