ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคุณมนู เลียวไพโรจน์ ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2560


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ (คณบดี) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ), ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) และผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร ร่วมแสดงความยินดีกับคุณมนู เลียวไพโรจน์ ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 83 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์