ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) และยังเป็นวารสารในกลุ่ม 1 ของฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)


วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา และยังเป็นวารสารในกลุ่ม 1 ของฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์