ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ตารางบรรยายภาคเรียน 2/2560 และตารางสอบไล่ โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ตารางบรรยายโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  • กำหนดการเปิดภาค : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
  • วันสุดท้ายของภาค : วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

    *กำหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์