ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ตารางบรรยายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 และตารางสอบไล่ โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ตารางบรรยายโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • กำหนดการเปิดภาค : วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
  • วันสุดท้ายของภาค : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

    *กำหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์