ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"


ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ECON TU Symposium)

เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7

อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)

ดูรายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ

  • ----------------------

    สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

    ได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/symposium40/


  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์