ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. 2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้คณะฯ เจ้าหน้าที่โครงการบริการสังคม ลูกจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดป๋วยฯ คณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่านร ร่วมรับประทานและจับสลากของขวัญ ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์