ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการจดทะเบียนลักษณะวิชาช่วงเพิ่ม-ถอน ONLINE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จะดำเนินการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา (ช่วงเพิ่ม-ถอน) ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฯ ด้านล่างนี้© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์