ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ ภาค 2/2560

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการจดทะเบียนเรียน และได้ยื่นคำร้องกับคณะฯ ไว้นั้น

 • รอบวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 8 – 12 มกราคม 2561

  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบเอกสาร

  ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนตาม Section /Group ที่ได้รับเท่านั้น!!!!!

  และให้นักศึกษารอฟังประกาศเพื่อไปติดต่อที่สำนักทะเบียนขอรับเอกสาร และชำระเงินต่อไป

  ****รายวิชาที่เปิดรับเพิ่มสามารถเข้าไปจดทะเบียนได้เลยในช่วงเพิ่ม-ถอน (ไม่ต้องยื่นคำร้อง)

  หมายเหตุ หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรียน เช่น เข้าระบบไม่ได้ วิชาได้รับโควตาแล้วแต่เงื่อนไขไม่ผ่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาทันทีค่ะ

 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์