ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

การสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

วิธีที่ 1: สมัครเข้าศึกษาโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรได้ 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

และรอบที่ 2 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)


วิธีที่ 2: สมัครเข้าศึกษาโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร คือ

1) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย

2) ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ

และ 3) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/apphome.asp

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรได้

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์