ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปี 2561


งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปี 2561
 • -----------------------------------------------
 • กำหนดการรับสมัคร และวันสอบสัมภาษณ์

  รับสมัคร: 8 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561

  วันสอบสัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2561

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

       - นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในวันที่สมัคร

       - มีผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงวันที่สมัครตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนด

       - มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนด

  ทั้งนี้ ผลการสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้าย และเอกสารผลการทดสอบต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น

  สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ จำนวนที่รับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามเอกสารแนบด้านล่าง

  สำหรับ Course Equivalency สามารถดูได้จากลิงก์นี้ http://bit.ly/2EN0jal

  หมายเหตุ: *สำหรับนักศึกษาที่สนใจไปแลกเปลี่ยนที่ ICU ทางมหาวิทยาลัย ICU มีทุนการศึกษาบางส่วนมอบให้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ*

  วิธีการสมัคร:

       - ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารแนบด้านล่าง

       - ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบมาได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

       >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

       >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2480 หรืออีเมล narisa@econ.tu.ac.th  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์