ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ประกาศแบ่งกลุ่มวิชา EC212 ภาค 2/2560

**ประกาศ นักศึกษาโปรดทราบ**

เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งกลุ่ม วิชา EC212 เป็น 4 กลุ่ม

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพี้อมนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ และขออภัยในความล่าช้า

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์