ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชชานนท์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ นักศึกษาปริญญาตรีของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Stock Report


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชชานนท์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ นักศึกษาปริญญาตรีของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Stock Report โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม" รุ่นที่ 29 จัดโดย สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์