ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาเรื่อง “Optimal Fiscal Policy Rule for Achieving Fiscal Sustainability: The Japanese Case ” โดย Prof.Naoyuki Yoshino


เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 16.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Optimal Fiscal Policy Rule for Achieving Fiscal Sustainability: The Japanese Case” โดย Prof.Naoyuki Yoshino, Dean of the Asian Development Bank Institute (ADBI) ณ ห้องบรรยาย 205 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษามาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์