ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ศิษย์เก่าพบปะศิษย์ปัจจุบัน ครั้งที่ 1


เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ท่าพระจันทร์ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าจะได้พบปะศิษย์ปัจจุบัน ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยที่ศิษย์เก่าของคณะฯจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิต การทำงาน และการเรียนให้กับรุ่นน้อง ซึ่งในงานนี้ได้เชิญรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มาเป็น Guest Speaker 3 ท่าน คือ

1. คุณธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภ (พี่เหลี่ยม) รหัส 19

อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.2)

2. คุณตุลย์ สมสมาน (พี่ตุลย์) รหัส 20

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท AIS

3. คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร (พี่มรรค) รหัส 21

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ยังได้ร่วมตอบคำถามรับรางวัลจากศิษย์เก่า

ซึ่งนับว่าการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันสนใจเดินทางมาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

**แล้วพบกันใหม่ที่งานกิจกรรม"ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น"ครั้งที่ 2 นะคะ**

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์