ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ได้รับเชิญจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มาเยี่ยมชมวังบางขุนพรหม และชมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 61 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ระหว่างเวลา 9.30-20.00 น. โดยในช่วง 6 เดือนแรกสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.botlc.or.th/

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์