ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้นำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้นำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี ณ ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์