ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

2. บุคลากรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>CLICK<<

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ -19 มีนาคม 2561

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ >>CLICK<<© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์