ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสามารถดูประกาศได้ที่นี่

- พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ >>CLICK<<

- พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ >>CLICK<<

หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าการรับสมัครงาน >>CLICK<<© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์